Hartelijk dank voor uw interesse om deel te nemen aan VASCO

Beschrijving

We zoeken 50.000 mensen die aan dit onderzoek mee willen doen. Bent u er daar één van?

Tijdens dit onderzoek vragen wij u het eerste jaar elke maand een digitale vragenlijst in te vullen. Ook vragen wij u om aan ons te melden als u gevaccineerd bent tegen COVID-19 of als u positief getest bent op het coronavirus. Dit kunt u via de app op uw telefoon doen. Na het eerste jaar vragen wij u om elke 3 maanden een vragenlijst in te vullen. Ook vragen wij u in het eerste jaar van het onderzoek om maximaal 4x een paar druppels bloed bij uzelf af te nemen door middel van een vingerprikje.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Kijk dan op de RIVM website van dit onderzoek

Screeningsvragen

Wilt u eerst de volgende vragen beantwoorden? We controleren hiermee of u mee kunt doen aan VASCO. Het zijn maximaal 4 vragen, daarna vult u uw contactgegevens in.

1/5

id: 52c80a2c-bd82-4838-bb2d-0784407f5d2e
required: true
type: Selection
i
id: 52c80a2c-bd82-4838-bb2d-0784407f5d2e

Vraag 1*

Hoe heeft u van VASCO gehoord?


id: 844756c2-2a64-485e-af7e-66606226559a
required: true
type: Selection
i
id: 844756c2-2a64-485e-af7e-66606226559a

Vraag 2*

Wat is uw leeftijd?


id: 8d200468-81f3-4061-81ae-269ea650be48
required: true
type: Selection
i
id: 8d200468-81f3-4061-81ae-269ea650be48

Vraag 3*

Woont u in een zorginstelling?


id: ea8f3885-3082-461b-ab34-45f26367e2ea
required: true
type: Selection
i
id: ea8f3885-3082-461b-ab34-45f26367e2ea

Vraag 4*

Heeft u een medische indicatie waardoor u voorrang krijgt op het halen van een coronavaccinatie? U valt in de groep medische indicatie in geval van hart- of vaatziekten, longziekten, aandoening aan de luchtwegen, diabetes mellitus, nieraandoening, HIV, levercirrose, auto-immuunziekte of kanker. Op basis hiervan wordt u doorgaans ook uitgenodigd voor de jaarlijkse griepprik.

Voornaam

Achternaam

Email

(bijvoorbeeld: uwnaam@gmail.com of uw-emailadres@hotmail.com)

Telefoonnummer

(10 cijfers aan elkaar, bijvoorbeeld 0612345678 of 0307654321)

Geslacht

Postcode

Huisnummer

Straat

Plaats

Wachtwoord

(Minimaal 8 tekens (waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (@$!%*#?&"'.^[]/£¥¢-_()~`+=<>|€,))

Bevestig wachtwoord

Resultaat