Hartelijk dank voor uw interesse om deel te nemen aan VASCO

Beschrijving

We zoeken 50.000 mensen die aan dit onderzoek mee willen doen. Bent u er daar één van?

Tijdens dit onderzoek vragen wij u het eerste jaar elke maand een digitale vragenlijst in te vullen. Ook vragen wij u om aan ons te melden als u gevaccineerd bent tegen COVID-19 of als u positief getest bent op het coronavirus. Dit kunt u via de app op uw telefoon doen. Na het eerste jaar vragen wij u om elke 3 maanden een vragenlijst in te vullen. Ook vragen wij u in het eerste jaar van het onderzoek om maximaal 4x een paar druppels bloed bij uzelf af te nemen door middel van een vingerprikje.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Kijk dan op de RIVM website van dit onderzoek

Screeningsvragen

Wilt u eerst de volgende vragen beantwoorden? We controleren hiermee of u mee kunt doen aan VASCO. Het zijn maximaal 4 vragen, daarna vult u uw contactgegevens in.

1/5

Vraag 1

Hoe heeft u van VASCO gehoord?

Vraag 2

Wat is uw leeftijd?

Vraag 3

Woont u in een zorginstelling?

Vraag 4

Heeft u een medische indicatie waardoor u voorrang krijgt op het halen van een coronavaccinatie? U valt in de groep medische indicatie in geval van hart- of vaatziekten, longziekten, aandoening aan de luchtwegen, diabetes mellitus, nieraandoening, HIV, levercirrose, auto-immuunziekte of kanker. Op basis hiervan wordt u doorgaans ook uitgenodigd voor de jaarlijkse griepprik.

Contactgegevens

Wilt u uw contactgegevens invullen? We kunnen u dan de materialen van het onderzoek opsturen. U ontvangt uitgebreide informatie over het onderzoek, een toestemmingsformulier, en een vingerprik pakketje.

Voornaam
Achternaam
Email (bijvoorbeeld: uwnaam@gmail.com of uw-emailadres@hotmail.com)
Telefoonnummer (10 cijfers aan elkaar, bijvoorbeeld 0612345678 of 0307654321)

Geslacht

Postcode
Huisnummer
Straat
Plaats
Wachtwoord (Minimaal 8 tekens (waarvan minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (@$!%*?&"'.^[]/£¥¢-_()~`+=<>|€,))
Bevestig wachtwoord

Resultaat